‘De overheid schiet vaak in een kramp’

Dit artikel over de visie van rijksambtenaren op integraal toezicht, risicobeperking en de rol van communicatie is verschenen in het tijdschrift PM van 18 december 2009.