Omgaan met de risico-regelreflex

Dit artikel gaat over de risico-regelreflex, oftewel de neiging om het voortdurend verminderen van risico’s, al dan niet naar aanleiding van een incident, als vanzelfsprekende opgave aan te merken. Deze reflex kan leiden tot disproportionele ingrepen.