Visierapport 'Evenwichtskunst' van WRR over risico-regelreflex

Aantastingen van fysieke veiligheid (incidenten) en potientiële gevaren (risico's en onzekerheden), vragen altijd om lastige afwegingen en evenwichtskunst. Een actievere rol van bedrijven en burgers - naast de overheid - moet mogelijk zijn. Dat staat in het rapport 'Evenwichtskunst. Over de verdeling van verantwoordelijkheid van fysieke veiligheid', dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport werd op maandag 28 november overhandigd aan minister Donner.

Visierapport 'Evenwichtskunst' van WRR over risico-regelreflex (PDF | 99 pagina's | 775 kB)