Handreiking Bestuurlijk Balanceren met risico's en verantwoordelijkheden

Deze handreiking vat alle inzichten en aanbevelingen samen die programma Risico's en verantwoordelijkheden verzameld en ontwikkeld heeft voor toepassing bij bestuurlijke dilemma's rond risico's en incidenten.

Handreiking Bestuurlijk Balanceren met risico's en verantwoordelijkheden (PDF | 29 pagina's | 258 kB)