De risicoregelreflex ontleed

De gedachte achter de term risicoregelreflex is dat bestuurders naar aanleiding van een incident of risico in een reflex schieten en grijpen naar overheidsinterventie (een regel) om het risico te verminderen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan Partners+Pröpper gevraagd onderzoek te doen naar 'bevattelijkheid' voor de risicoregelreflex: wat zijn krachten en tegenkrachten die maken dat in de ene situatie wel een risicoregelreflex ontstaat en in de andere situatie niet.

De risicoregelreflex ontleed (PDF | 43 pagina's | 1 MB)