Kennisdocument Bestuurlijke fragmentatie

Bestuurlijke fragmentatie is het verschijnsel dat overheden naar elkaar wijzen als het gaat om het verantwoordelijkheid nemen voor veiligheidsbeleid. Bestuurlijke fragmentatie leidt tot een druk op overheden om onafgewogen te besluiten over risicobeheersing en kan leiden tot disproportionele maatregelen. Dit kennisdocument beschrijft oorzaken en gevolgen van bestuurlijke fragmentatie. Doel is functionarissen werkzaam in het openbaar bestuur inzicht te geven in het verschijnsel.

Kennisdocument Bestuurlijke fragmentatie (PDF | 16 pagina's | 170 kB)