Kennisdocument Burgerbetrokkenheid bij veiligheidsbeleid

Dit kennisdocument vat inzichten samen over de mogelijkheden om burgers bij veiligheidsbeleid te betrekken. 1 van de hoofdlijnen is dat het structureel en vroegtijdig betrekken van burgers kan helpen om redelijk veiligheidsbeleid vorm te geven.

Kennisdocument Burgerbetrokkenheid bij veiligheidsbeleid (PDF | 23 pagina's | 213 kB)