Kennisdocument Burgers over risico's en incidenten

Dit kennisdocument vat de bevindingen samen van de publieksonderzoeken die programma Risico's en verantwoordelijkheden in 2012-2014 heeft laten uitvoeren. 1 van de hoofdlijnen is dat burgers nuchterder tegenover risico's staan dan vaak verondersteld wordt.

Kennisdocument Burgers over risico's en incidenten (PDF | 25 pagina's | 276 kB)