Speech van minister Donner over de risico-regelreflex

Minister Donner sloot op 13 april 2011 het symposium 'Veiligheid boven alles'  af met deze toespraak.