Beslisnota bij Kamerbrief voorkomen ongewenste beïnvloeding medisch professionals

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voorkomen ongewenste beïnvloeding medisch professionals (PDF | 5 pagina's | 2,0 MB)