Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek plan van aanpak invoeringstoets Wtza en aanvullende informatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek plan van aanpak invoeringstoets Wtza en aanvullende informatie (PDF | 2 pagina's | 661 kB)