Kamerbrief over verzoek plan van aanpak invoeringstoets Wtza en aanvullende informatie

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een plan van aanpak over de invoeringstoets Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Kamerbrief over verzoek plan van aanpak invoeringstoets Wtza en aanvullende informatie (PDF | 2 pagina's | 109 kB)