Beslisnota bij Kamervragen over proces rond voorgenomen wijzigingen Gelre ziekenhuis Zutphen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over proces rond voorgenomen wijzigingen Gelre ziekenhuis Zutphen (PDF | 3 pagina's | 1,4 MB)