Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verkenning morele uitgangspunten bij langdurige schaarste zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verkenning morele uitgangspunten bij langdurige schaarste zorg (PDF | 2 pagina's | 912 kB)