Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Nota's wetsvoorstel wijziging Wkkgz vanwege aspecten kwaliteitsregistraties

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Nota's wetsvoorstel wijziging Wkkgz vanwege aspecten kwaliteitsregistraties (PDF | 3 pagina's | 1,3 MB)