Beslisnota bij Kamerbrief over 3e voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 3e voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek (PDF | 2 pagina's | 760 kB)