Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij brief aan gemeente Zoetermeer over AMvB acute zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij brief aan gemeente Zoetermeer over AMvB acute zorg