Afschrift brief RIVM over aanbieding rapport Mesh-implantaten

Afschrift van een brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de minister van VWS bij de aanbieding van een onderzoek naar Mesh-implantaten (bekkenbodemmatjes).

Afschrift brief RIVM over aanbieding rapport Mesh-implantaten (PDF | 3 pagina's | 102 kB)