Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: Aan welke regels moet een aanbieder van complementaire / alternatieve zorg voldoen?

Deze brochure vat samen aan welke regels aanbieders van complementaire / alternatieve zorg moeten voldoen op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).