Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen?

Deze brochure vat samen aan welke regels aanbieders zorg aan moeten voldoen op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).