Aanbiedingsbrief bij VSO over acute zorg

De ministers De Jonge en Van Ark sturen hun antwoorden op vragen, gesteld in een schriftelijk overleg over acute zorg.

Aanbiedingsbrief bij VSO over acute zorg (PDF | 37 pagina's | 1,9 MB)

Het schriftelijk overleg ging over:

  • Het concept-Uitvoeringsbesluit voor de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze wet regelt de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders.
  • De concept-wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (BUB-Wmg). Deze wijziging regelt dat bepaalde categorieën zorgaanbieders niet hoeven te voldoen aan verplichtingen op het gebied van transparantie in de financiële bedrijfsvoering, en de eisen aan een openbare jaarverantwoording. Deze verplichtingen staan in de Wmg.
  • De concept-AMvB actute zorg. Deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bevat eisen voor de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg. Acute zorg is bijvoorbeeld ambulancezorg of zorg op de spoedeisende hulp (SEH).