Aanbieding ontwerpwijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met de uitwerking van de in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) opgenomen criteria die bepalen wanneer een professionele standaard of voorgedragen kwaliteitsstandaard mogelijke substantiële financiële gevolgen heeft en aanpassing van de situaties waarin een zorgaanbieder in bezit moet zijn van een verklaring van goed gedrag.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.