Kamerbrief over openbare jaarverantwoording zorgaanbieders 2022

Minister Van Ark informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen regeling voor de openbare jaarverantwoording van zorgaanbieders over het verslagjaar 2022.