Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de medische industrie casht met nutteloze apparatuur

Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat de medische industrie casht met nutteloze apparatuur. De vragen zijn van het Kamerlid Hijink (SP).

Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de medische industrie casht met nutteloze apparatuur (PDF | 3 pagina's | 159 kB)