Kamerbrief over versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem en voorhang regeling tot verstrekking van instellingssubsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisatie

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de bredere ontwikkelingen op het gebied van de patiënten- en gehandicaptenbeweging en de ondersteuning van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De minister informeert de Kamer ook over de nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (subsidieregeling PGO).

Kamerbrief over versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem en voorhang regeling tot verstrekking van instellingssubsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisatie