Uitwerking indicatoren per eis voor toetsing ECZA

Om een erkenning als ECZA te krijgen, moet het kandidaat-ECZA aan de eisen uit deze bijlage voldoen, naast de eisen en/of verplichtingen waaraan een kandidaat ECZA moet voldoen in het kader van andere wet- en regelgeving. ECZA staat voor expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen.

Uitwerking indicatoren per eis voor toetsing ECZA (PDF | 8 pagina's | 500 kB)