Bijlagen bij Rapportage impactanalyse concentratie interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking

Bijlagen bij het rapport met een impactanalyse voor betrokken zorginstellingen, zorgverleners en patiënten en hun naasten van de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen.

Bijlagen bij Rapportage impactanalyse concentratie interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking (PDF | 311 pagina's | 6,5 MB)