Afschrift brief Definitief BIT-advies programma Nieuwbouw BIG

Afschrift van de brief van het Adviescollege ICT-Toetsing (AcICT) aan minister Helder (VWS). De brief bevat het definitieve BIT-advies voor het programma Nieuwbouw BIG.

Afschrift brief Definitief BIT-advies programma Nieuwbouw BIG