Monitor: Passende Zorg als norm - 0-meting

De monitor ‘Passende Zorg als norm’ maakt inzichtelijk in hoeverre partijen bij het Integraal Zorgakkoord (IZA) de verschuiving of beweging naar passende zorg maken. Dit is de 0-meting.

Monitor: Passende Zorg als norm - 0-meting