Cliëntvolgend onderzoek in de wijkverpleging

Dit rapport onderzoekt de toegankelijkheid van de wijkverpleging. Het brengt in beeld hoeveel patiënten wachten op zorg, wat de zoektijd is en wat er gebeurt met de zorgvrager als de zorgaanbieder de gevraagde wijkverpleging niet kan leveren.

Cliëntvolgend onderzoek in de wijkverpleging