Kwaliteit zorg bij chronische ziekte

Patiënten met een chronische aandoening hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgaanbieders. Daarom kiezen zorgverleners steeds vaker voor een gezamenlijke aanpak. De patiënt heeft daardoor 1 aanspreekpunt en de zorg wordt ook nog goedkoper. Voor deze gezamenlijke aanpak zijn zorgstandaarden ontwikkeld.

Zorgstandaarden chronische ziekte

Een zorgstandaard beschrijft vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg is voor een bepaalde chronische ziekte. Bijvoorbeeld bij diabetes, astma of hart- en vaatziekten. Patiëntenorganisaties en zorgverleners ontwikkelen de zorgstandaarden samen.

Elke zorgstandaard heeft een patiëntenversie en een versie voor zorgverleners. De patiëntenversie legt voor patiënten de inhoud van een zorgstandaard uit in begrijpelijke taal.

U vindt de zorgstandaarden op de website van het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut adviseert de overheid en zorgverleners over zorgstandaarden en verbetering van zorg voor chronisch zieken.

Zorgstandaard en zorgplan

Bij een zorgstandaard hoort een individueel zorgplan. De zorgverlener die het eerste aanspreekpunt is (bijvoorbeeld de huisarts), stelt samen met de patiënt een individueel zorgplan op. Hierin staat welke zorg de patiënt nodig heeft en wat hij of zij zelf kan doen. Bijvoorbeeld als het gaat om voeding, bewegen of gebruik van medicatie.

Zorggroepen: gezamenlijke zorg chronisch zieken

In een zorgstandaard staat niet wie de zorg moet geven en waar dat moet gebeuren. Dat maakt het makkelijker om de zorg voor chronisch zieken gezamenlijk in de regio te organiseren. Zo verenigen steeds meer zorgaanbieders zich in zorggroepen. Zij maken afspraken met zorgverzekeraars om de zorg in een bepaalde regio uit te voeren. Een huisarts werkt bijvoorbeeld samen met een diëtist en een fysiotherapeut aan de behandeling van diabetes.

Voordelen gezamenlijke zorg bij chronische ziekte

Het aantal mensen met een chronische ziekte groeit, terwijl er minder zorgpersoneel bijkomt. Daarom is zelfmanagement en goede afstemming met de patiënt en met zorgverleners onderling in de zorg steeds belangrijker. Bovendien biedt het gezamenlijk aanbieden van zorg voor chronisch zieken voordelen:

  • De patiënt heeft een op de eigen situatie toegesneden individueel zorgplan.
  • De patiënt heeft 1 aanspreekpunt.
  • De patiënt weet welke zorg hij kan verwachten.
  • De zorg wordt in de eigen omgeving aangeboden.
  • Zorgverleners stemmen meer met elkaar en met de patiënt af.
  • Er is minder kans op complicaties.
  • De zorg is goedkoper.

Financiering gezamenlijke zorg chronische ziekte

De kosten van de zorg moeten zoveel mogelijk 1 geheel zijn. Dat heet integrale bekostiging. De zorggroep ontvangt dan 1 bedrag voor een pakket aan zorg bij een chronische ziekte. Dit kan alleen als er een zorgstandaard voor die aandoening is.

Bent u zorgverlener en heeft u een vraag over deze bekostiging? Dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).