Vergunningen Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)

Sommige medische ingrepen zijn zo bijzonder dat alleen aangewezen ziekenhuizen met een vergunning ze mogen uitvoeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor open hartoperaties en bepaalde orgaantransplantaties. Dit is bepaald in de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv).

In de Regeling aanwijzing bijzondere medische verrichtingen staat een volledig overzicht van alle medische ingrepen waarvoor de Wbmv geldt.

Voorwaarden vergunning voor bijzondere medische verrichtingen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt onder welke voorwaarden een ziekenhuis of kliniek een vergunning krijgt voor bijzondere medische verrichtingen. Dat staat in zogeheten planningsbesluiten. De planningsbesluiten voor alle bijzondere medische verrichtingen staan op Overheid.nl.

De minister van VWS bepaalt voor iedere bijzondere verrichting in een aparte regeling hoeveel ziekenhuizen of klinieken een vergunning kunnen krijgen. Alle vergunningen die de minister vanaf 2014 heeft verleend, staan in de Lijst verleende wbmv-vergunningen vanaf 2014. Een overzicht van alle ziekenhuizen of klinieken met een vergunning vindt u in het Overzicht van vergunningen in het kader van de Wbmv.

Voldoet het ziekenhuis of de kliniek niet aan de voorwaarden uit de vergunning? Dan trekt de minister van VWS de vergunning in. De ingetrokken vergunningen vanaf 2014 staan in de Lijst Ingetrokken Wbmv-vergunningen vanaf 2014.