Vergunningen Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)

Sommige medische ingrepen zijn zo bijzonder dat alleen aangewezen ziekenhuizen met een vergunning ze mogen uitvoeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor open hartoperaties en bepaalde orgaantransplantaties. Dit staat in de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv).

Een compleet overzicht van alle bijzondere medische ingrepen staat in de Regeling aanwijzing bijzondere medische verrichtingen.

Voorwaarden vergunning voor bijzondere medische verrichtingen

Ziekenhuizen of klinieken die bijzondere medische ingrepen willen uitvoeren moeten daarvoor een vergunning hebben. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de voorwaarden voor het krijgen van een vergunning vast. De voorwaarden staan in zogeheten planningsbesluiten. De planningsbesluiten voor alle bijzondere medische verrichtingen staan op Overheid.nl.

De minister bepaalt hoeveel ziekenhuizen of klinieken een vergunning kunnen krijgen. Voor iedere bijzondere medische ingreep is hiervoor een aparte regeling. Alle vergunningen die de minister vanaf 2014 heeft verleend, staan in de Lijst verleende wbmv-vergunningen vanaf 2014. Er is ook een overzicht van alle ziekenhuizen of klinieken met een vergunning.

Voldoet het ziekenhuis of de kliniek niet aan de voorwaarden uit de vergunning? Dan trekt de minister van VWS de vergunning in. De ingetrokken vergunningen vanaf 2014 staan in de Lijst Ingetrokken Wbmv-vergunningen vanaf 2014.