Waar kan ik zien of mijn zorgverlener zijn beroep mag uitoefenen?

Sommige beroepen in de zorg moeten zich registreren in het BIG-register. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de zorgverleners die werken in deze beroepen. In het BIG-register kunt u zien of iemand de juiste registratie heeft om zijn beroep te mogen uitoefenen. Ook kunt u zien of er een tuchtmaatregel is opgelegd, zoals een schorsing.

BIG-registratie beroepen in de zorg

De verplichte BIG-registratie geldt voor: 

 • artsen; 
 • apothekers; 
 • fysiotherapeuten; 
 • gezondheidszorgpsychologen; 
 • klinisch technologen;
 • psychotherapeuten;
 • tandartsen; 
 • verloskundigen;
 • verpleegkundigen;
 • physician assistant;
 • orthopedagoog-generalist.

Dit zijn beschermde beroepstitels.

Staat uw zorgverlener in het BIG-register? Dan mag de zorgverlener de beschermde beroepstitel gebruiken. Een zorgverlener kan ook met een specialistentitel in het BIG-register staan. Bijvoorbeeld als plastisch chirurg of orthodontist.

Zorgverleners die voorbehouden verhandelingen verrichten

Voor sommige beroepen geldt bij BIG-registratie dat de zorgverlener zelfstandig voorbehouden handelingen mag verrichten. Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn injecties geven of iemand onder narcose brengen. Zonder de juiste registratie mogen zorgverleners niet zelfstandig een voorbehouden handeling verrichten. Op BIG-geregistreerde zorgverleners is het wettelijke tuchtrecht van toepassing.

Uw zorgverlener opzoeken in het BIG-register

U kunt zoeken in het BIG-register. U kunt zoeken op naam van de zorgverlener of op BIG-nummer. Iedere BIG-geregistreerde zorgverlener heeft een uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. U kunt dit nummer aan uw zorgverlener vragen.

Zorgverleners krijgen maatregel opgelegd voor fouten

Zorgverleners kunnen een zogenaamde maatregel krijgen. Bijvoorbeeld als een arts een verwijtbare fout maakt tijdens een operatie. Of als een psychotherapeut zijn beroepsgeheim schendt. De maatregel wordt opgelegd door:

 • het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg;
 • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of
 • de rechter.

Op de website van het BIG-register vindt u een overzicht van de tuchtmaatregelen.

Verplichte herregistratie BIG-register

Zorgverleners in het BIG-register moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren. Zij moeten daarvoor aantonen dat hun kennis en vaardigheden voldoende zijn. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de zorgverlening.

Experimenteerberoepen in de zorg

De experimenteerberoepen (artikel 36a beroepen) hebben tijdelijk (maximaal 5 jaar) zelfstandige bevoegdheid voor het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen.

De huidige artikel 36a-beroepen zijn:

 • Bachelor medisch hulpverlener (per 1 mei 2017);
  De bachelor medisch hulpverlener is bevoegd tot het geven van injecties (in aders, spierweefsel en onderhuids), het verrichten van een catheterisaties (van de blaas bij volwassenen en het inbrengen van een maagsonde of een infuus), venapuncties, electieve cardioversie, het toepassen van defibrillatie, een beademingsbuis via neus of mond in de luchtpijp aanbrengen of verwijderen (in- en extuberen) en het toepassen van een drainagepunctie bij een comoplexe klaplong (spanningspneumathorax). Voor de bevoegdheid tot het verrichten van deze voorbehouden handelingen gelden enkele beperkingen.
 • Geregistreerd-mondhygiënist (experiment start per 1 juli 2020).
  De geregistreerd-mondhygiënist wordt voor de duur van het experiment bevoegd om lokaal te verdoven met een injectie, het behandelen van een beginned gaatje (primaire caviteit), en het indiceren, maken en beoordelen van röntgenopnamen voor wat betreft solo- en bitewingopnamen. 

BIG-register geeft bevoegdheid zorgverlener aan

Het BIG-register geeft aan wat de bevoegdheid is van een zorgverlener. Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, klinisch technologen, orthopedagogen-generalist, physician assistants, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen kunnen zich registreren in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen.

Het BIG-register komt voort uit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beheert het BIG-register.