Kan ik hulp krijgen als ik een klacht wil indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg?

De tuchtklachtfunctionaris helpt u als u een klacht wilt indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Bijvoorbeeld om uw klacht op te stellen en te onderbouwen. Ook kan de tuchtklachtfunctionaris u adviseren of een klacht aan het tuchtcollege op zijn plaats is.

Hulp van tuchtklachtfunctionaris

De tuchtklachtfunctionaris helpt u als u een klacht wilt indienen over een zorgverlener en u:

  • niet weet of het tuchtcollege daarvoor de juiste instantie is;
  • niet goed weet hoe u de klacht kunt beschrijven.

De hulp van een tuchtklachtfunctionaris is niet verplicht om een klacht in te dienen bij een tuchtcollege. U betaalt geen kosten voor de hulp van een tuchtklachtfunctionaris.

Taken tuchtklachtfunctionaris

De tuchtklachtfunctionaris:

  • kijkt of uw klacht past bij het tuchtrecht. Als dat niet het geval is, kan de tuchtklachtfunctionaris u doorverwijzen.
  • helpt u bij de juridische en medische formulering van uw klacht.
  • helpt u niet tijdens de behandeling van uw klacht. U dient de klacht ook zelf in bij het tuchtcollege. Als u hulp tijdens de procedure wilt, dan moet u daarvoor een advocaat inschakelen.

Verschil tuchtklachtfunctionaris en klachtenfunctionaris

De tuchtklachtfunctionaris heeft andere taken dan de klachtenfunctionaris. Probeer eerst de klacht op te lossen met de zorgverlener. Daarbij kunt u hulp krijgen van de klachtenfunctionaris. Sinds 2017 moet iedere zorgaanbieder een klachtenfunctionaris hebben.

Bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege. De tuchtklachtfunctionaris kan u daarbij helpen.

Contact

U kunt contact opnemen met een tuchtklachtfunctionaris.  

De tuchtklachtfunctionarissen zijn gevestigd bij het ministerie van VWS in Utrecht. 

E-mail: tkf@minvws.nl

Telefoon: 088-3712666