Klacht indienen over zorgverlener bij Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Heeft u een klacht ingediend bij uw zorgaanbieder? Bijvoorbeeld omdat uw arts een verkeerde of een te late diagnose heeft gesteld? En komt u er niet uit met uw zorgaanbieder, al dan niet met bemiddeling van een klachtenfunctionaris? Dan kunt u een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Laatst gecontroleerd op 28 maart 2022

Read this information in English

Voorwaarden indienen klacht bij Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg behandelt klachten over zorgverleners die volgens u een fout hebben gemaakt. U kunt alleen klagen over zorgverleners die onder het tuchtrecht vallen. Dat zijn bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten en apothekers.

Klacht indienen bij Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

U dient uw klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. U gebruikt daarvoor het Klaagschriftformulier. De woonplaats van de zorgverlener bepaalt naar welk regionaal college u uw klacht stuurt.

Griffierecht indienen klacht

U betaalt € 50 griffierecht per klacht. Geeft het tuchtcollege u in de uitspraak helemaal of gedeeltelijk gelijk, dan krijgt u dit bedrag terug.

Hulp bij indienen klacht

Weet u niet zeker of het tuchtcollege de juiste plaats is voor uw klacht? Of heeft u moeite met het schrijven van uw klacht? De tuchtklachtfunctionaris kan u daarbij helpen en advies geven.

Andere manieren om klacht in te dienen

Naast het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zijn er ook andere manieren waarop u een klacht over een arts of een zorginstelling kunt indienen. Bijvoorbeeld bij een geschilleninstantie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen? Het Landelijk Meldpunt Zorg kan u hierover informeren.

Wetten en regels

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 65

Tuchtrechtbesluit BIG

Heeft u gevonden wat u zocht?