Tuchtklachtfunctionaris

Mensen die een klacht willen indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, kunnen vanaf 1 april 2019 hulp krijgen van een  tuchtklachtfunctionaris.

Taken tuchtklachtfunctionaris

De tuchtklachtfunctionaris is er voor mensen die een klacht over een zorgverlener willen indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De tuchtklachtfunctionaris helpt bij de formulering en onderbouwing van de tuchtklacht. Daarnaast kan de tuchtklachtfunctionaris advies geven of de klacht tegen de juiste persoon gericht is of op de juiste plaats is bij een tuchtcollege.

Werkwijze tuchtklachtfunctionaris

Soms kan een klacht op een andere manier naar tevredenheid worden behandeld. Bij klachten over een zorgverlener, neemt de patiënt eerst contact op met die zorgverlener. Daarbij kan de hulp van een klachtfunctionaris van (de instelling of praktijk van) de zorgverlener worden ingeschakeld.

Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de patiënt een  klacht indienen bij een tuchtcollege. Daarbij kan de hulp van een tuchtklachtfunctionaris worden ingeroepen. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Het is niet verplicht om de tuchtklachtfunctionaris in te schakelen. De tuchtklachtfunctionaris biedt geen advies of bijstand in de procedure.

Aanleiding inzet tuchtklachtfunctionaris

De tuchtklachtfunctionaris is een van de veranderingen uit de herziening van de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Deze gaat in op 1 april 2019.

De Wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken. De wet beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg behandelt klachten over zorgverleners die bij de uitoefening van hun functie in gebreke zijn gebleven.

Contact

De tuchtklachtfunctionaris is gevestigd bij het ministerie van VWS.

E-mail: tkf@minvws.nl

Telefoon: 088 - 371 26 66