Wat moet ik als zorgaanbieder regelen om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

Doel van de Wkkgz is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. En een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening. Hiervoor moet u een aantal dingen regelen.

Voorschriften uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De belangrijkste verplichtingen zijn:

 • Systeem voor veilig melden van incidenten

  U heeft geregeld dat uw medewerkers op een veilige wijze binnen de eigen organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Denk aan de melding van (bijna-)ongelukken door een ingewikkelde werkwijze. Of medische technologie die niet goed functioneert of onjuist wordt toegepast. Doel is dat collega's bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren. U mag zelf bepalen op welke manier u dit organiseert.
 • Controleren functioneren zorgverlener voor indiensttreding

  Sinds 1 januari 2016 moet u het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voordat u hem of haar aanneemt. Nieuwe medewerkers in de langdurige zorg en de intramurale geestelijke gezondheidszorg moeten daarnaast een Verklaring Omtrent het Gedrag tonen. Meer weten? Kijk dan op de pagina Hoe controleer ik het arbeidsverleden van mijn nieuwe zorgverlener (vergewisplicht)?
 • Meldplicht bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Ontslaat u een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren? Dan bent u sinds 1 januari 2016 verplicht om dit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook moet u voortaan alle vormen van geweld melden als een cliënt daarmee te maken heeft gekregen. Bijvoorbeeld mishandeling. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kijkt dan welke maatregelen u moet nemen om te voorkomen dat het weer gebeurt.
 • Extra informatieplicht

  Uw cliënten hebben het recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan in de verleende zorg. Bijvoorbeeld als er een fout is gemaakt tijdens een operatie. U moet zo’n fout met de cliënt bespreken en hiervan een aantekening maken in het cliëntendossier. Ook moet u een cliënt informeren over de kwaliteit van uw zorgverlening wanneer een cliënt daarom vraagt. Denk aan vragen over hoe vaak u een bepaalde ingreep heeft verricht en met welke resultaten.
 • Klachtenfunctionaris

  Sinds 1 januari 2017 heeft u een klachtenfunctionaris beschikbaar die gratis is voor uw cliënten. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij de cliënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.
 • Geschilleninstantie

  Sinds 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Organisaties van cliënten en zorgaanbieders zijn druk doende om geschilleninstanties op te richten. De geschilleninstantie moet worden erkend door de minister. De erkenningseisen staan in de Uitvoeringsregeling Wkkgz. Op de website Geschilleninstantieszorg.nl van het CIBG vindt u de aanvraagprocedure voor erkenning van de geschilleninstantie en een overzicht van erkende geschilleninstanties. Zodra een geschilleninstantie door de minister is erkend kunt u zich daarbij aansluiten en voldoet u aan de eis uit de wet om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie.
 • Overeenkomsten

  Elke zorgaanbieder heeft sinds 1 januari 2017 een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor hem werken. In deze overeenkomst staan normen waaraan de zorgverlener moet voldoen, zodat u kunt instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

Raadpleeg het overzicht van alle verplichtingen vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Huidige klachtenprocedures

Veel zorgaanbieders hebben al een klachtensysteem of een werkwijze om veilig incidenten te melden. Als dit goed werkt en het aan de nieuwe wet voldoet, hoeft u niets te veranderen. Wel adviseert de overheid om te kijken of de klachtafhandeling beter kan. Bepaal ook of de klachten en incidenten voldoende worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.