Beslisnota bij Kamerbrief over rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal Verband'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal Verband' (PDF | 4 pagina's | 135 kB)