Beslisnota bij beantwoording eerste deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording eerste deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023