Beslisnota bij Kamerbrief over goedkeuring Europese Commissie compensatie ecoregeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over goedkeuring Europese Commissie compensatie ecoregeling