Beslisnota bij Kamerbrief over gecombineerde opgave 2024, ecoregeling en GLB-tarieven

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over gecombineerde opgave 2024, ecoregeling en GLB-tarieven