Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij rapport 'De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband - editie 2024'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij rapport 'De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband - editie 2024'