Kamerbrief voortgang uitvoering GLB

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2023. Ook kijkt de minister vooruit naar 2024.

Kamerbrief voortgang uitvoering GLB