Eindrapport pilotproject Evacuatie dieren

Dit eindrapport beschrijft het resultaat van het pilotproject Evacuatie dieren in de gemeente Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het rapport beschrijft de getrokken conclusies en komt met enkele aanbevelingen voor een mogelijk vervolgproject. Het doel van dit project was om, door middel van een demonstratiemodel van de VEB Viewer, een concrete inschatting te kunnen geven van het handelingsperspectief voor zowel veehouder als overheid om bij overstromingen op de juiste wijze te handelen.