Landbouw en tuinbouw

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Landbouwbeleid

De landen van de Europese Unie (EU) maken samen een Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De EU-landen mogen hun eigen landbouwbeleid bepalen, binnen de grenzen van het GLB. Het GLB heeft 2 onderdelen: landbouwsubsidies en subsidies voor plattelandsontwikkeling.

Doelen voor duurzame landbouw

De landbouw moet in de komende jaren duurzamer worden. Bij duurzame landbouw raakt de voorraad grondstoffen niet op. Ook houdt duurzame landbouw rekening met klimaatverandering en zorgt voor behoud van biodiversiteit. Doelen hiervoor zijn: 

  • verhoging van duurzame landbouwproductie;
  • landbouw klaarmaken voor de gevolgen van klimaatverandering;
  • verminderen van uitstoot van broeikasgassen.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2014 – 2020

In 2014 is een nieuwe periode van het GLB ingegaan. Deze periode loopt tot en met 2020. In dit GLB ligt de nadruk op het stimuleren van duurzame landbouw en nieuwe landbouwtechnieken.

Meer informatie:

Gevolgen nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid

Bedrijven en burgers kunnen op de website Toekomst GLB meepraten en meedenken over het toekomstige landbouwbeleid.

Energiezuinige kassen

Vanaf 2020 moeten alle nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel zijn. Ook hebben overheid en sector een CO2-emissieplafond afgesproken. De afspraken over de klimaat- en energiedoelen voor de glastuinbouw staan in de beleidsbrief tuinbouw.

Het is mogelijk en nodig om die energietransitie te versnellen. Onder meer over de inzet in het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron. Daarmee geeft de glastuinbouw invulling aan de afgesproken 11 petajoule extra energiebesparing vanaf 2020. Deze afspraak staat in het Energieakkoord.

Bescherming streekproducten en traditionele landbouwproducten

Agrarische bedrijven kunnen hun streekproducten en traditioneel bereide producten Europees laten erkennen en registreren. Het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunen hen hierbij. Er zijn 3 manieren om  producten te beschermen tegen misbruik en namaak. Consumenten kunnen streekproducten en traditioneel bereide producten herkennen aan 3 logo’s. In Nederland is er een toename van het aantal Europees erkende producten.

Logo Beschermde Geografische Aanduiding
Logo Gegarandeerde Traditionele Specialiteit
Logo Beschermde Oorsprongsbenaming

Documenten

De Rijksoverheid. Voor Nederland