Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op adviesrapport Elke regio telt!

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op adviesrapport Elke regio telt!