Verkenning aanpak problematische particuliere woningvoorraad - resultaten per gebied

Dit rapport toont aan hoe groot de problematische particuliere voorraad is in elk van de 20 focusgebieden en waar deze ligt. Dit geeft gemeentes handvatten waar en op welke wijze dit probleem kan worden aangepakt.

Verkenning aanpak problematische particuliere woningvoorraad - resultaten per gebied