Problematische particuliere woningvoorraad in Nederland

Dit rapport toont aan hoe groot de problematische particuliere voorraad is in Nederland en waar deze ligt. Door middel van verschillende regio-indelingen ontstaat een beeld van de staat van de particuliere woningen in het hele land.

Problematische particuliere woningvoorraad in Nederland