Ontwerp Subsidieregeling experimenten, kennis ontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022

Regeling houdende regels voor de verstrekking van subsidies voor experimenten, kennisontwikkeling- en kennisoverdrachtactiviteiten op het terrein van het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving (Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022).

Ontwerp Subsidieregeling experimenten, kennis ontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022 (PDF | 8 pagina's | 158 kB)