Beslisnota bij Antwoorden vragen over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden vragen over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023 (PDF) | 2 pagina's | (88,71 KB)